…beats the salt!

– prevents corrosion.

Våre tjenester 

DSALT – en saltfjerner som svært effektivt og miljøvennlig fjerner salt, løser lett overflatesmuss, hindrer nytt salt i å feste seg, samt legger igjen en usynlig korrosjonshemmende hinne.

Produktet er biologisk nedbrytbart.


DSALT – an effective and environmentally friendly salt-remover, dissolves light surface-dirt, prevents new salt from sticking, and leaves an invisible anti-corrosion film.

The product is biodegradable.

Hva er DSALT?

DSALT gir et kostnadseffektivt, enkelt og bærekraftig vedlikehold, og forlenger levetiden på alt som forringes av salt/korrosjon.


What is DSALT?

DSALT provides a cost-effective, simple and sustainable maintenance, and extends the life of anything deteriorated by salt / corrosion.

Våre produkter

Det er enkelt å komme i gang ved å benytte vår 1 liter flaske med konsentrat, sprayflaske med ferdig blanding, eller en av våre praktiske sprayere/mixere som direkte kobles til høytrykksvasker eller hageslange.

Vi leverer også 2,5 – 5 – 10 – 20 l + fat.


Our products

It is easy to get started by using our 1-liter bottle with concentrate, spray bottle with ready-mix, or one of our practical sprayers/mixers that could be connected to a high-pressure washer or garden hose.

We also supply 2.5 – 5 – 10 – 20 l + barrels.

Kontakt oss

Thomas Warpe
Styreformann/Partner
Telefon: +47 918 98 460
E-post: thomas@dsalt.noDanwald Lønningen
Daglig Leder/Partner
Telefon: +47 9286 9622
E-post: danwald@dsalt.no

Adresse:
Helgesens gate 17, 5032 Bergen