Articles and news

Skal forske på tiltak mot korrosjon

Korrosjon er et problem som har store kostnader for fiskeflåten, og som ofte rammer nyere båter som er bygget etter 2010.

Les mer

Dykkerutstyr: Alle vet at saltvann fører til korrosjon.

De hadde korrodert sammen og lot seg ikke lenger skru fra hverandre… og da var det bare å kjøpe et nytt. Det ble en dyrekjøpt erfaring.

Les mer

Felgene kan korrodere.

Han peker på at felgene lett korroderer, så det er viktig å få renset og tørket disse godt.

Les mer

Saltet legger seg på hjullagrene. Saltløsningen kommer inn i navet.

Det kan bli mye korrosjon på bare en sesong, og derfor må sykler og elsykler som brukes om vinteren vedlikeholdes regelmessig.

Les mer

Rust er noe av det som tar livet av flest biler hvert år.

Veisalt = mer rust

Les mer

Veisalting i Norge sprer mikroplast fra Middelhavet.

Undersøkelser viser at veisaltet som legges ut på norske veier i store mengder hvert år, også inneholder mikroplast, ifølge NIVA.

Les mer

Salting kan gi dårlig kontakt

Om vi ser på det i denne sammenhengen, fører økt bruk av salt til irr og korrosjon i kontakter og ledningsnett.

Les mer

Saltforbruket i Oslo har nådd slike høyder at noen må sette foten ned, særlig når vi vet hvilke skader et økende saltforbruk medfører.

Vil prøve å redusere veisaltingen, men tør ikke fjerne det helt

Les mer

Hvor skadelig er det egentlig hvis saltvann skyller over bilen din?

Hadde dette vært min bil, hadde jeg tatt en grundig vask så fort som mulig.

Les mer

Slik takler du veisaltingen

Spesielt bart metall, men også lakkbeskyttelsen og selve lakken får gjennomgå dersom saltet får virke på det over tid.

Les mer

Slik takler du veisaltingen

Spesielt bart metall, men også lakkbeskyttelsen og selve lakken får gjennomgå dersom saltet får virke på det over tid.

Les mer

Veisalt, søle og steinsprut bidrar til at bilen faller i verdi, påpeker NAF.

Det verste er den rusten som du ikke ser. Det er mye du kan gjøre for å gi bilen din en lengre levetid.

Les mer

Det kalde været vi opplever for tiden fører til stadig større behov for salting av veier.

Det mest effektive veisaltet er verst for bilen

Les mer

Det saltes stadig mer på norske vinterveier.

Slik vil forskerne redusere saltingen på norske sykkelveier

Les mer

Mer veisalt ga dårligere drikkevann.

Nå viser det seg at den økte saltingen har betydning for drikkevannet i området.

Les mer

Dette elbil-problemet kan koste deg minst 10.000 kroner ekstra

Elektriske biler sliter med rustne bremser.

 

Les mer

Veisalt koster bilistene tusenvis av kroner i skader på bilene. Bodøs bilforhandlere merker en eksplosjon i antall skader på bil som følge av salt.

Eksplosjon i antall biler med salt-skader

Les mer

Her er noen tips til hvordan du får din MC til å skinne.

Fjern veisalt! Salt er motorsykkelens største fiende og kan gi rustproblemer

Les mer

Korrosjon er et problem som har store kostnader for fiskeflåten, og som ofte rammer nyere båter som er bygget etter 2010. Årsaken til dette kan blant annet være et økende omfang av utstyr av rusfritt stål. Samtidig er både dekk og skrog i malt svartstål. Ofte oppstår det derfor korrosjon hvor disse møter utstyr i rustfritt stål.

Skal forske på tiltak mot korrosjon på nye fiskebåter

Les mer

I dag er det flere tekniske utfordringer med bruk av landstrøm og ladestrøm. Omformere på kai eller om bord i fartøy kan påvirke spenningskvaliteten i strømnettet, mens tilkoblingspunktet mellom fartøyets stålskrog og jordingsanlegg på land kan føre til korrosjon på skrog og kai.

Korrosjon en utfordring for elektrifisering

Les mer

Salt water, on the other hand, can be dangerous to electronics. This is due to the NaCI (Sodium chloride) creating a chemical bond with many surfaces. These bonds happen immediately upon wetting — resulting in a salt residue remaining long after the water is gone.

How salt water affects electronics

Les mer

I litteraturundersøkelsen er det gjort en gjennomgang av litteratur innen hvilke miljøskader bruk av avisingskjemikalier i vinterdriften kan gi overflatevann (flora og fauna), grunnvann, på planter og i jord.

Salt SMART Miljøkonsekvenser ved salting av veger -en litteraturgjennomgang

Les mer

Vi vet at salting er svært skadeligbåde for miljøet og dyrene våre. Ifølge en rapport Bymiljøetaten utarbeidet i 2016, er det dokumentert at salt skader vegetasjon langs vei og sykkelveier. I tillegg medvirker salting til økt korrosjon i metalldeler i biler, sykler, vegrekkverk og bygninger, og salt virker nedbrytende på vegdekket.

Veisalting er et stort problem

Les mer

Saltet akselerer korrosjon hos jern og stål og dermed rustdannelse på kjøretøy. Selv om færre biler i dag skrotes på grunn av rust er det fremdeles vesentlige kostnader forbundet med reparasjoner og rustbehandling. VTI 39 anslår kostnadene ved korrosjon på grunn av vegsalting til 1500 kr per kjøretøy per år i Sverige. VTI-rapporten er fra 2006, og beløpet kan tilsvare ca 1500 NOK per kjøretøy per år i Norge nå. For hele den norske bilparken på ca 3 millioner biler tilsvarer dette 4,5 milliarder kr

Kostnader ved vegsalting for privatbilister

Les mer

Kontakt oss

Thomas Warpe
Styreformann/Partner
Telefon: +47 918 98 460
E-post: thomas@dsalt.noDanwald Lønningen
Daglig Leder/Partner
Telefon: +47 9286 9622
E-post: danwald@dsalt.no

Adresse:
Helgesens gate 17, 5032 Bergen