Articles

Artikler og nyheter – salt og korrosjon

Articles and news – salt and corrosion

«-Kaier som dette er nemlig svært utsatt for korrosjon fordi sjøsprøyt avsetter salt i betongen slik armeringen ruster og utvider seg opptil det syvdobbelte med de sprengskader dette påfører betongen.«

Les mer

«-…nye vinterdekk blir helt tomme for luft på én til to uker. Forklaringen er at de er angrepet av salt slik at metallet på strategiske steder faller av og dermed lar luften lekke ut,» beskriver bileieren.

Les mer

«-Selv om Statens Vegvesen har jobbet for å få ned saltbruken de siste årene har saltet kommet for å bli.  Det eneste du som bileier kan gjøre er å takle utfordringen på en fornuftig måte.»

Les mer

«-Only rarely must the Golden Gate Bridge withstand earthquakes or strong wind, but everyday it must fight another threat: corrosion of the steel which creates a byproduct called rust.»

Les mer

«-Metal parts of a car come in contact with precipitation water containing carbon dioxide and oxygen. Road salt contains free-radical ions and they come into contact with the precipitation water. After extended exposure to oxygen, iron oxide forms, which speeds up the rusting process..»

Les mer

«-The salt brine and sand are of obvious benefit to drivers, but less obvious is the damage salt can do to their vehicles over time..»

Les mer

«-Salt is all over the roads, and after a few days of snow it is also on your car.  However, you do not want to keep that salt on your car long.  Salt can cause corrosion and rust to your car’s body.   How does this happen?.»

Les mer

«-The best way to avoid problems is, of course, not to ride a bike even in dry conditions when salt is laid.»

Les mer

«-Bremsene på elbiler er mer utsatt for å sette seg fast og få rustproblemer enn vanlige biler. Med jevnlig service og en kraftig nedbremsing i ny og ne, kan problemet reduseres.»

Les mer

«-Det største problemet forbundet med understell og salt, dreier seg om bilens bremser. Rust på baksiden av bilens bremseskiver og i hjulbuene er de mest vanlige rustproblemet de ser på EU-kontrollene.

– I gamle dager var folk flinke med hageslangen, og gjorde rent i hjulbuer og rundt bremsene, men nå viser det seg at rust der er på topp i EU-kontrollene.»

Les mer

«- Å vaske bilen nå om vinteren synes å være en kortsiktig og nytteløs oppgave. Men det er viktigere å holde bilen ren om vinteren enn i sommerhalvåret. Mye viktigere.»

Les mer

«- Veisaltet er en stor belastning på bil og bremser, men hyppig renhold hjelper.»

Les mer

«-Elektriske biler sliter med rustne bremser.

Dette elbil-problemet kan koste deg 10.000 kroner ekstra»

Les mer

«-Flere garasjeanlegg har skader i betong og armeringsjern pga. veisalt, forurensning, fukt og vanninntrengning.»

Les mer

«-Veisalt koster bilistene tusenvis av kroner i skader på bilene. Bodøs bilforhandlere merker en eksplosjon i antall skader på bil som følge av salt.»

Les mer

«-Fjern veisalt! Salt er motorsykkelens største fiende og kan gi rustproblemer»

Les mer

«-Bileta frå NAF syner kor gale det kan sjå ut når vegsalt fører til store rustskadar på bilar. – Vi ser meir og meir grove rustskadar, spesielt på bildelar som vi tidlegare ikkje tenkte på at kunne vere eit problem, seier Øyvind Dvergsdal ved NAF-stasjonen i Førde.»

Les mer

«Statens vegvesen fortviler over ødeleggelsene av vegetasjon etter årets vintersesong. – Saltskadene i år er større enn noen gang»

Les mer

«Det kan se ut som om rustskadene er en kombinasjon av to forhold. Det ene er skader på malingen utenpå stålet fra snøploger og andre kjøretøyer, og som sammen med veisalt har forårsaket korrosjon.»

Les mer

«– Det som helt konkret skjer er at det oppstår en luftlekkasje mellom dekket og selve felgkanten. Grunnen til at denne lekkasjen oppstår, er at salt og saltslaps med vann i, klarer å trenge inn mellom dekket og felgen. Der ligger det og «godgjør seg». Over tid klarer saltet å irre bort noe av aluminiumen, slik at man får en mikroskopisk spalte som luften siver ut av, forklarer den erfarne dekk-forhandleren.»

Les mer

«- Vi merker at det saltes mye, ved at oljen trekkes ut fra kjedet. Vi får inn sykler som er helt rustne. Det går ut over kjede, krankdrev, krans, gir og bremser, sier sykkelmekaniker Morten Bøstein-Melhus. »

Les mer

«Det som ellers er mest utsatt for rust i tillegg til karosseriet, er bremseskiver, klosser og calipere, bremserør og hjulboltene. Dette blir fort en del kroner å utbedre, men husk at god og ofte underspyling av bilen hjelper godt på.»

Les mer

«Rust på undersiden av bilen er den nye store utfordringen for norske bileiere. Understellsrust har riktig nok i lange tider vært et velkjent problem, men eksperter Broom har snakket med forteller at saltrust på understell har blitt mye verre etter at Vegvesenet begynte å bruke flytende salt.»

Les mer

«Det er ingen tvil om at saltet bidrar til tryggere veier, og fjerne is og snø. Men det er også hevet over enhver tvil at det kan ha svært ødeleggende effekt på bilene som bruker disse veiene.

De som ikke passer på, kan risikere svært omfattende og kostbare skader på bilen sin.»

Les mer

«- Å vaske en bil ordentlig er nesten like viktig som rustbehandling. Få av salt og møkk. Salt er spesielt viktig å fjerne, men også såkalt piggstøv, sier Per Espen Karlsen. Piggstøv er små metallpartikler som stammer fra metallet i piggdekk, og som har en tendens til å feste seg i lakken.»

Les mer

«Saltet angriper stålet og spiser det opp hvis det ikke blir stoppet på veien.

– Bremsedeler – som skiver og rør, er det som ruster først, forklarer Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF.»

Les mer

«Klorider er salt som trenger inn i betongen. Klorider kommer enten fra kloridholdige delmaterialer eller fra det ytre miljøet, som værpåkjenning og veisalting. Når klorider forekommer i tilstrekkelig mengde i betongen, vil de bryte ned passivfilmen på armeringsjernets overflate og initiere armeringskorrosjon.»

Les mer

«Det er flere årsaker til at Vegvesenet heller benytter seg av natriumklorid enn magnesiumklorid på norske vinterveier.

– Først og fremst er natriumklorid både billig og effektivt. Det er ikke noen tvil og at natriumklorid ved normale temperaturer er like effektivt som andre salter, det kombinert med prisen gjør at natriumklorid fort blir førstevalget, sier han.

En annen årsak er mulige utfordringer knyttet til bruken av magnesiumklorid. Blant annet økt fare for korrosjon på kjøretøy.»

Les mer

«Myndighetene har konkludert med at kjøretøyene kunne være utsatt med for mye vann og salt over en lengre periode, på grunn av høy vannstand ved havna, på grunn av «Isstormen».»

Les mer

«Korrosjon er et problem som har store kostnader for fiskeflåten, og som ofte rammer nyere båter som er bygget etter 2010. Årsaken til dette kan blant annet være et økende omfang av utstyr av rusfritt stål. Samtidig er både dekk og skrog i malt svartstål. Ofte oppstår det derfor korrosjon hvor disse møter utstyr i rustfritt stål.»

Les mer

«Documents released Wednesday by the U.S. National Highway Traffic Safety Administration say salt used to clear roads in the winter can cause a cross member to corrode. That can cause front control arms to fall off. Control arms let the wheels and tires travel up and down over bumps.»

Les mer

«I dag er det flere tekniske utfordringer med bruk av landstrøm og ladestrøm. Omformere på kai eller om bord i fartøy kan påvirke spenningskvaliteten i strømnettet, mens tilkoblingspunktet mellom fartøyets stålskrog og jordingsanlegg på land kan føre til korrosjon på skrog og kai.»

Les mer

«Korrosjon er et problem forbundet med store kostnader og operasjonelle konsekvenser for fiskeflåten»

Les mer

«…coastal areas and the proximity of structures to areas of saltwater fallout substantially increase the corrosion possibilities of roofing systems and their fasteners.»

Les mer

“Salt water, on the other hand, can be dangerous to electronics. This is due to the NaCI (Sodium chloride) creating a chemical bond with many surfaces. These bonds happen immediately upon wetting — resulting in a salt residue remaining long after the water is gone. “

Les mer

“Saltingen er omdiskutert, først og fremst med tanke på miljøet, men også fordi saltet er bilens verste fiende. Saltet angriper stålet og spiser det opp hvis det ikke blir stoppet på veien.
– Bremsedeler – som skiver og rør, er det som ruster først, forklarer Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF.»

Les mer

«Salt is also corrosive, as many car owners can attest. But salt eats away at more than just auto bodies – it corrodes roads, bridges and other infrastructure. It’s been estimated that damage from salt corrosion alone may cost the U.S. as much as $5 billion a year.»

Les mer

«I litteraturundersøkelsen er det gjort en gjennomgang av litteratur innen hvilke miljøskader bruk av avisingskjemikalier i vinterdriften kan gi overflatevann (flora og fauna), grunnvann, på planter og i jord.»

Les mer

«Vi vet at salting er svært skadeligbåde for miljøet og dyrene våre. Ifølge en rapport Bymiljøetaten utarbeidet i 2016, er det dokumentert at salt skader vegetasjon langs vei og sykkelveier. I tillegg medvirker salting til økt korrosjon i metalldeler i biler, sykler, vegrekkverk og bygninger, og salt virker nedbrytende på vegdekket.»

Les mer

«Saltet akselerer korrosjon hos jern og stål og dermed rustdannelse på kjøretøy. Selv om færre biler i dag skrotes på grunn av rust er det fremdeles vesentlige kostnader forbundet med reparasjoner og rustbehandling. VTI 39 anslår kostnadene ved korrosjon på grunn av vegsalting til 1500 kr per kjøretøy per år i Sverige. VTI-rapporten er fra 2006, og beløpet kan tilsvare ca 1500 NOK per kjøretøy per år i Norge nå. For hele den norske bilparken på ca 3 millioner biler tilsvarer dette 4,5 milliarder kr»

Les mer

«Neste gang du skal ha bilen på EU-kontroll, er sjansen for å få stryk på grunn av rust på bremsene stor. Det kan koste deg opp mot 15.000-20.000 kroner dersom både skiver, klosser og kalipere må skiftes»

Les mer

«-Elektriske biler sliter med rustne bremser.

Dette elbil-problemet kan koste deg 10.000 kroner ekstra»

Les mer

«-Flere garasjeanlegg har skader i betong og armeringsjern pga. veisalt, forurensning, fukt og vanninntrengning.»

Les mer

«-Veisalt koster bilistene tusenvis av kroner i skader på bilene. Bodøs bilforhandlere merker en eksplosjon i antall skader på bil som følge av salt.»

Les mer

«-Fjern veisalt! Salt er motorsykkelens største fiende og kan gi rustproblemer»

Les mer

«-Bileta frå NAF syner kor gale det kan sjå ut når vegsalt fører til store rustskadar på bilar. – Vi ser meir og meir grove rustskadar, spesielt på bildelar som vi tidlegare ikkje tenkte på at kunne vere eit problem, seier Øyvind Dvergsdal ved NAF-stasjonen i Førde.»

Les mer

«Det kan se ut som om rustskadene er en kombinasjon av to forhold. Det ene er skader på malingen utenpå stålet fra snøploger og andre kjøretøyer, og som sammen med veisalt har forårsaket korrosjon.»

Les mer

«Det kan se ut som om rustskadene er en kombinasjon av to forhold. Det ene er skader på malingen utenpå stålet fra snøploger og andre kjøretøyer, og som sammen med veisalt har forårsaket korrosjon.»

Les mer

«– Det som helt konkret skjer er at det oppstår en luftlekkasje mellom dekket og selve felgkanten. Grunnen til at denne lekkasjen oppstår, er at salt og saltslaps med vann i, klarer å trenge inn mellom dekket og felgen. Der ligger det og «godgjør seg». Over tid klarer saltet å irre bort noe av aluminiumen, slik at man får en mikroskopisk spalte som luften siver ut av, forklarer den erfarne dekk-forhandleren.»

Les mer

«- Vi merker at det saltes mye, ved at oljen trekkes ut fra kjedet. Vi får inn sykler som er helt rustne. Det går ut over kjede, krankdrev, krans, gir og bremser, sier sykkelmekaniker Morten Bøstein-Melhus. »

Les mer

«Det som ellers er mest utsatt for rust i tillegg til karosseriet, er bremseskiver, klosser og calipere, bremserør og hjulboltene. Dette blir fort en del kroner å utbedre, men husk at god og ofte underspyling av bilen hjelper godt på.»

Les mer

«Rust på undersiden av bilen er den nye store utfordringen for norske bileiere. Understellsrust har riktig nok i lange tider vært et velkjent problem, men eksperter Broom har snakket med forteller at saltrust på understell har blitt mye verre etter at Vegvesenet begynte å bruke flytende salt.»

Les mer

«Det er ingen tvil om at saltet bidrar til tryggere veier, og fjerne is og snø. Men det er også hevet over enhver tvil at det kan ha svært ødeleggende effekt på bilene som bruker disse veiene.

De som ikke passer på, kan risikere svært omfattende og kostbare skader på bilen sin.»

Les mer

«- Å vaske en bil ordentlig er nesten like viktig som rustbehandling. Få av salt og møkk. Salt er spesielt viktig å fjerne, men også såkalt piggstøv, sier Per Espen Karlsen. Piggstøv er små metallpartikler som stammer fra metallet i piggdekk, og som har en tendens til å feste seg i lakken.»

Les mer

«Saltet angriper stålet og spiser det opp hvis det ikke blir stoppet på veien.

– Bremsedeler – som skiver og rør, er det som ruster først, forklarer Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF.»

Les mer

«Klorider er salt som trenger inn i betongen. Klorider kommer enten fra kloridholdige delmaterialer eller fra det ytre miljøet, som værpåkjenning og veisalting. Når klorider forekommer i tilstrekkelig mengde i betongen, vil de bryte ned passivfilmen på armeringsjernets overflate og initiere armeringskorrosjon.»

Les mer

«Det er flere årsaker til at Vegvesenet heller benytter seg av natriumklorid enn magnesiumklorid på norske vinterveier.

– Først og fremst er natriumklorid både billig og effektivt. Det er ikke noen tvil og at natriumklorid ved normale temperaturer er like effektivt som andre salter, det kombinert med prisen gjør at natriumklorid fort blir førstevalget, sier han.

En annen årsak er mulige utfordringer knyttet til bruken av magnesiumklorid. Blant annet økt fare for korrosjon på kjøretøy.»

Les mer

«Myndighetene har konkludert med at kjøretøyene kunne være utsatt med for mye vann og salt over en lengre periode, på grunn av høy vannstand ved havna, på grunn av «Isstormen».»

Les mer

«Korrosjon er et problem som har store kostnader for fiskeflåten, og som ofte rammer nyere båter som er bygget etter 2010. Årsaken til dette kan blant annet være et økende omfang av utstyr av rusfritt stål. Samtidig er både dekk og skrog i malt svartstål. Ofte oppstår det derfor korrosjon hvor disse møter utstyr i rustfritt stål.»

Les mer

«Documents released Wednesday by the U.S. National Highway Traffic Safety Administration say salt used to clear roads in the winter can cause a cross member to corrode. That can cause front control arms to fall off. Control arms let the wheels and tires travel up and down over bumps.»

Les mer

«I dag er det flere tekniske utfordringer med bruk av landstrøm og ladestrøm. Omformere på kai eller om bord i fartøy kan påvirke spenningskvaliteten i strømnettet, mens tilkoblingspunktet mellom fartøyets stålskrog og jordingsanlegg på land kan føre til korrosjon på skrog og kai.»

Les mer

«Korrosjon er et problem forbundet med store kostnader og operasjonelle konsekvenser for fiskeflåten»

Les mer

«…coastal areas and the proximity of structures to areas of saltwater fallout substantially increase the corrosion possibilities of roofing systems and their fasteners.»

Les mer

“Salt water, on the other hand, can be dangerous to electronics. This is due to the NaCI (Sodium chloride) creating a chemical bond with many surfaces. These bonds happen immediately upon wetting — resulting in a salt residue remaining long after the water is gone. “

Les mer

“Saltingen er omdiskutert, først og fremst med tanke på miljøet, men også fordi saltet er bilens verste fiende. Saltet angriper stålet og spiser det opp hvis det ikke blir stoppet på veien.
– Bremsedeler – som skiver og rør, er det som ruster først, forklarer Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF.»

Les mer

«Salt is also corrosive, as many car owners can attest. But salt eats away at more than just auto bodies – it corrodes roads, bridges and other infrastructure. It’s been estimated that damage from salt corrosion alone may cost the U.S. as much as $5 billion a year.»

Les mer

«I litteraturundersøkelsen er det gjort en gjennomgang av litteratur innen hvilke miljøskader bruk av avisingskjemikalier i vinterdriften kan gi overflatevann (flora og fauna), grunnvann, på planter og i jord.»

Les mer

«Vi vet at salting er svært skadeligbåde for miljøet og dyrene våre. Ifølge en rapport Bymiljøetaten utarbeidet i 2016, er det dokumentert at salt skader vegetasjon langs vei og sykkelveier. I tillegg medvirker salting til økt korrosjon i metalldeler i biler, sykler, vegrekkverk og bygninger, og salt virker nedbrytende på vegdekket.»

Les mer

«Saltet akselerer korrosjon hos jern og stål og dermed rustdannelse på kjøretøy. Selv om færre biler i dag skrotes på grunn av rust er det fremdeles vesentlige kostnader forbundet med reparasjoner og rustbehandling. VTI 39 anslår kostnadene ved korrosjon på grunn av vegsalting til 1500 kr per kjøretøy per år i Sverige. VTI-rapporten er fra 2006, og beløpet kan tilsvare ca 1500 NOK per kjøretøy per år i Norge nå. For hele den norske bilparken på ca 3 millioner biler tilsvarer dette 4,5 milliarder kr»

Les mer

«Neste gang du skal ha bilen på EU-kontroll, er sjansen for å få stryk på grunn av rust på bremsene stor. Det kan koste deg opp mot 15.000-20.000 kroner dersom både skiver, klosser og kalipere må skiftes»

Les mer

Kontakt oss

Thomas Warpe
Styreformann/Partner
Telefon: +47 918 98 460
E-post: thomas@dsalt.noAdresse:
Helgesens gate 17, 5032 Bergen