Nyheter

Artikler og nyheter om salt og korrosjon

«Rust på undersiden av bilen er den nye store utfordringen for norske bileiere. Understellsrust har riktig nok i lange tider vært et velkjent problem, men eksperter Broom har snakket med forteller at saltrust på understell har blitt mye verre etter at Vegvesenet begynte å bruke flytende salt.»

Les mer

«Det kan se ut som om rustskadene er en kombinasjon av to forhold. Det ene er skader på malingen utenpå stålet fra snøploger og andre kjøretøyer, og som sammen med veisalt har forårsaket korrosjon.»

Les mer

«Korrosjon er et problem som har store kostnader for fiskeflåten, og som ofte rammer nyere båter som er bygget etter 2010. Årsaken til dette kan blant annet være et økende omfang av utstyr av rusfritt stål. Samtidig er både dekk og skrog i malt svartstål. Ofte oppstår det derfor korrosjon hvor disse møter utstyr i rustfritt stål.»

Les mer

«I dag er det flere tekniske utfordringer med bruk av landstrøm og ladestrøm. Omformere på kai eller om bord i fartøy kan påvirke spenningskvaliteten i strømnettet, mens tilkoblingspunktet mellom fartøyets stålskrog og jordingsanlegg på land kan føre til korrosjon på skrog og kai.»

Les mer

«Korrosjon er et problem forbundet med store kostnader og operasjonelle konsekvenser for fiskeflåten»

Les mer

“Salt water, on the other hand, can be dangerous to electronics. This is due to the NaCI (Sodium chloride) creating a chemical bond with many surfaces. These bonds happen immediately upon wetting — resulting in a salt residue remaining long after the water is gone. “

Les mer

“Saltingen er omdiskutert, først og fremst med tanke på miljøet, men også fordi saltet er bilens verste fiende. Saltet angriper stålet og spiser det opp hvis det ikke blir stoppet på veien.
– Bremsedeler – som skiver og rør, er det som ruster først, forklarer Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF.»

Les mer

«Salt is also corrosive, as many car owners can attest. But salt eats away at more than just auto bodies – it corrodes roads, bridges and other infrastructure. It’s been estimated that damage from salt corrosion alone may cost the U.S. as much as $5 billion a year.»

Les mer

«I litteraturundersøkelsen er det gjort en gjennomgang av litteratur innen hvilke miljøskader bruk av avisingskjemikalier i vinterdriften kan gi overflatevann (flora og fauna), grunnvann, på planter og i jord.»

Les mer

«Vi vet at salting er svært skadeligbåde for miljøet og dyrene våre. Ifølge en rapport Bymiljøetaten utarbeidet i 2016, er det dokumentert at salt skader vegetasjon langs vei og sykkelveier. I tillegg medvirker salting til økt korrosjon i metalldeler i biler, sykler, vegrekkverk og bygninger, og salt virker nedbrytende på vegdekket.»

Les mer

«Saltet akselerer korrosjon hos jern og stål og dermed rustdannelse på kjøretøy. Selv om færre biler i dag skrotes på grunn av rust er det fremdeles vesentlige kostnader forbundet med reparasjoner og rustbehandling. VTI 39 anslår kostnadene ved korrosjon på grunn av vegsalting til 1500 kr per kjøretøy per år i Sverige. VTI-rapporten er fra 2006, og beløpet kan tilsvare ca 1500 NOK per kjøretøy per år i Norge nå. For hele den norske bilparken på ca 3 millioner biler tilsvarer dette 4,5 milliarder kr»

Les mer

Kontakt oss

Danwald Lønningen
Daglig leder / Partner
Telefon: +47 928 69 622
E-post: danwald@dsalt.no

Thomas Warpe
Partner
Telefon: +47 918 98 460
E-post: thomas@dsalt.noAdresse:
Nye Sandviksveien 11, 5003 Bergen