Produkter – Gå til nettbutikk her

Det er enkelt å komme i gang ved å benytte vår DSALT 1 liter flaske med konsentrat eller en av våre praktiske sprayere som direkte kobles til hageslange/høytrykksvasker.

DSALT ClearView holder vinduene ekstra rene. En kork i spylervæsken er nok til 5 liter spylervæske. Dette gir klare ruter, fri for hvite saltstriper/saltflekker på vinduet.

DSALT Mixer er en enhet du enkelt også kobler på sjøvannsinntaket på outboarderen, vannscooteren eller høytrykksvaskeren.

DSALT Underwasher er et supert hjelpemiddel som kobles på høytrykksvasker eller hageslange til dsalting av bilens understell. Det er vanskelig å komme til under bilen, men med denne går det som en lek!

DSALT KlarTilBrukSpray er en hendig ferdigblandet sprayflaske i 0,5 eller 1liter. Enkel og grei for bruk på mindre overflater, bremser/bremseskiver, utemøbler, vinduer osv.

Erfaringer viser at 1,5 – 2 liter ferdig blandet løsning med 1% DSALT rekker til å dsalte en bil. Det gir mer enn 250 dsaltinger på en 2,5 liters kanne!

Spray på og skyll av – saltet følger med!

Hva kan DSALT brukes til?  I praksis det meste som utsettes for salt og tåler vann!

Det er suverent til bil, båt, sykler, kjøretøy, hengere, båtmotor, fiske- og dykkerutstyr, vinduer, overflaterust osv.

 

Tester viser en overflate-konduktivitet på mindre enn 1 µs etter bruk! Det er 1/70 av saltinnholdet i ferskvann!

——————————————————————————————–

Products

It is easy to get started by using our DSALT 1-liter bottle with concentrate or one of our practical sprayers that are directly connected to the garden hose / high pressure washer.

DSALT ClearView keeps the windows extra clean. One cork in the washer fluid is enough for 5 liters of washer fluid. This gives ClearView, free of white salt streaks / salt stains on the window.

DSALT Mixer is a unit that you can easily connect to the seawater inlet on the out boarder-engine, jet ski or high pressure washer.

DSALT Underwasher is a great tool that is connected to a high-pressure washer or garden hose for salting the car’s chassis. It’s hard to get under the car, but with DSALT Underwasher it’s a breeze!

DSALT Ready-to-use-Spray is a handy ready-mixed spray bottle in 0,5 or 1 liter. Simple and easy to use on smaller surfaces, if you want to easily remove the salt on brakes / brake discs, outdoor furniture, windows, etc.

Experience shows that 1.5 – 2 liters of ready-mixed solution with 1% DSALT is enough to dsalt a car. It gives more than 250 dsaltings on a 2.5 liter jug!

Spray on and rinse off – the salt follows!

 

What can DSALT be used for? In practice, most of which are exposed to salt and can withstand water.

It is great for cars, boats, bicycles, vehicles, trailers, boat engines, fishing and diving equipment, windows, surface rust, etc. And big constructions.

Tests show a surface conductivity of less than 1 µs after use! That is 1/70 of the salt content of fresh water!

DSALT Konsentrat

DSALT ClearView

DSALT Mixer

DSALT Undervasker

DSALT Klar til bruk spray

DSALT Konsentrat PROFF (5l, 10l, 20l, fat)

Kontakt oss

Thomas Warpe
Styreformann/Partner
Telefon: +47 918 98 460
E-post: thomas@dsalt.noDanwald Lønningen
Daglig Leder/Partner
Telefon: +47 9286 9622
E-post: danwald@dsalt.no

Adresse:
Helgesens gate 17, 5032 Bergen

Samarbeidspartnere: