Vårt fokus

Salt- og korrosjonsskader beløper seg til milliarder bare i Norge. Salting av veier har flere negative aspekter ved seg. Det har en negativ påvirkning av natur/fauna, og det angriper og skader infrastruktur, bymøbler, utstyr, og ikke minst kjøretøyet ditt.

Det er ikke bare veisalting som er en utfordring. Sjøsalt er sannsynligvis en større utfordring i omfang, enten man har et tankskip eller en liten snekke. Saltet setter seg på alt fra kalesjer, vinduer og skrog, til antenner og tauverk. Eller det setter seg på kaianlegg, utstyr og bygninger på land.

Norge er en stolt, stor og respektert sjøfarts- og havbruksnasjon. I alle segmenter kan norske bedrifter påberope seg å være blant «creme de la creme» innen maritime næringer. Vi er teknologisk dyktig, innovative og verdiskapende. Men salt og korrosjon sliter også disse næringen med.

Kontakt oss

Danwald Lønningen
Daglig leder / Partner
Telefon: +47 928 69 622
E-post: danwald@dsalt.no

Thomas Warpe
Partner
Telefon: +47 918 98 460
E-post: thomas@dsalt.noAdresse:
Nye Sandviksveien 11, 5003 Bergen