The DSALT focus

Salt- og korrosjonsskader beløper seg til milliarder bare i Norge. Salting av veier har flere negative aspekter ved seg. Det har en negativ påvirkning av natur/fauna, og det angriper og skader infrastruktur, bymøbler, utstyr, og ikke minst kjøretøyet ditt.


Salt and corrosion damage amounts to billions in Norway alone. Road salting has several negative aspects. It has a negative impact on nature / fauna, and it attacks and damages infrastructure, city furniture, equipment, and not least your vehicle.

Det er ikke bare veisalting som er en utfordring. Sjøsalt er sannsynligvis en større utfordring i omfang, enten man har et tankskip eller en liten snekke. Saltet setter seg på alt fra kalesjer, vinduer og skrog, til antenner og tauverk. Eller det setter seg på kaianlegg, utstyr og bygninger på land.


It is not just road salting that is a challenge. Sea salt is probably a bigger challenge in scope, whether you have a tanker or a small family-boat. The salt settles on everything from canopies, windows and hulls, to antennas and ropes. Or it settles on quays, equipment and buildings on land.

Norge er en stolt, stor og respektert sjøfarts- og havbruksnasjon. I alle segmenter kan norske bedrifter påberope seg å være blant «creme de la creme» innen maritime næringer. Vi er teknologisk dyktig, innovative og verdiskapende. Men salt og korrosjon sliter også disse næringen med.


Norway is a proud, large and respected maritime and aquaculture nation. In all segments, Norwegian companies can claim to be among the «creme de la creme» in the maritime industries. We are technologically skilled, innovative and value-creating. But these industries also struggle with salt and corrosion.

Kontakt oss

Thomas Warpe
Styreformann/Partner
Telefon: +47 918 98 460
E-post: thomas@dsalt.noDanwald Lønningen
Daglig Leder/Partner
Telefon: +47 9286 9622
E-post: danwald@dsalt.no

Adresse:
Helgesens gate 17, 5032 Bergen