Maritim / Havbruk

Norge er en stolt, stor og respektert sjøfarts- og havbruksnasjon. I alle segmenter kan norske bedrifter påberope seg å være blant «creme de la creme» innen maritime næringer. Vi er teknologisk dyktig, innovative og verdiskapende. Men salt og korrosjon sliter også disse næringene med.

For eksempel er det en vanlig prosedyre ved maling av skip å pusse ned til stålet (høytrykksvaske/sandblåse), legge på primer, og deretter male. En vanlig utfordring er at saltet – til tross for at det er fjernet til en viss grad – likevel vil legge seg på det nakne stålet, og dermed komme under annen behandling som kommer oppå. Dette saltet kan man ikke se, og man klarer ikke å fjerne det med vanlig ferskvann. Ved verft og på/ved sjøen er det konstant en viss mengde salt bl.a i luften og fra sjøsprøyt. Dermed vil det legge seg salt på stålet mer eller mindre umiddelbart etter at det er fjernet. Noe som mange ikke er klar over, er at det også finnes salter i sanden som ofte brukes ved sandblåsing, så denne prosessen kan dermed føre til at salter blir tilført stålet. Dette er salter som kommer i tillegg til det som er i luften, og som evt ligger på stålet fra før av. Da hverken primer eller maling er diffusjonstett, så vil saltet ha tilgang til oksygen og fuktighet – og dermed starte korrosjonsprosessen.

Det er heller ikke alltid man får utført vedlikeholdsjobben i en èngang – og da vil nytt salt legge seg på de lagene som er ferdig, med det resultat at det blir salt på stål og mellom lag av behandling. Maling er plast, og når det fjernes ender det i naturen som mikroplast. Det ønsker vi ikke. Derfor bør mest mulig av saltet fjernes, og malingen vil holde lenger.

Ved bruk av DSALT i malerutinene oppnås følgende;

  1. Alt saltet fjernes
  2. DSALT hindrer nytt salt i å feste seg (slik at f.eks når primer/maling kommer oppå ligger det mindre salt under
  3. DSALT inneholder korrosjonshemmere
  4. Grunnet 1.,2., og 3. så går korrosjonsprosessen mye senere. Dette betyr et bedre vedlikehold, mindre vedlikehold, og lenger levetid på primer, maling, objekter. Dette betyr økt effektivitet og sparte kostnader.

Alt etter rutinene kan/bør man også vurdere å benytte DSALT mellom hvert lag primer/maling for å fjerne alt salt som evt kommer mellom lagene. Når toppmalingen er på plass, så bør også DSALT jevnlig benyttes i vedlikeholdet for å fjerne det skadelige saltet som vanlig ferskvann ikke vil klare å fjerne.

Men det er ikke bare før maling at DSALT bør brukes. Ballasttanker, dekk/dekksutstyr, MOB-båter, vinduer for bedre sikt, antenner (salt kan redusere VHF-signalene) osv.

Innen havbruk så er også salt en utfordring. I tillegg til at også oppdretternes utstyr, bygninger, og båter utsettes for salt og korrosjon, så er også nøtene utsatt. Spesielt nøter som er impregnert. Saltet fører til dårligere vedheft for impregneringen, og denne skaller lettere av. Denne type impregnering inneholder ofte kobber, og dette ønsker vi ikke å slippe ut i naturen. Benyttes DSALT vil saltet fjernes, og impregneringen vil få bedre feste, og skalle senere av.

Salt påvirker alt, og det påvirker det negativt. Derfor bør saltet fjernes. DSALT er en enkel, kostnadseffektiv måte å fjerne saltet på, og dermed også en hel del følger som salt fører til.

Kontakt oss

Danwald Lønningen
Daglig leder / Partner
Telefon: +47 928 69 622
E-post: danwald@dsalt.no

Thomas Warpe
Partner
Telefon: +47 918 98 460
E-post: thomas@dsalt.noAdresse:
Nye Sandviksveien 11, 5003 Bergen